calanques 16
Annaba - Les calanques - Rocher de l'Espion